DNA Digital News ประจำวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

it24hrs by ปานระพี - 13/01/2022

เปิดตัวมานานแล้วแต่เพิ่งได้ใช้ทั่วไปในวันนี้ Microsoft Teams เพิ่มฟีเจอร์ Walkie-Talkie เปลี่ยนมือถือ แท็บเล็ต ให้เป็นเครื่องรับส่งวิทยุ

brand inside - 11/01/2022

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศเปิดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และตลาดหลักทรัพย์สำหรับ SME และ Startup ภายในไตรมาส 3 ปี 2565

marketing oops! - 02/12/2021

ต้องยอมรับว่า กระแสของงานการตลาดเพื่อสังคมนั้น กำลังกลายเป็นแนวคิดสำคัญของยุคนี้ โฆษณาเพื่อสังคม ในความหมายในวันนี้ เป็นเรื่องของการทำโฆษณา เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ ในรูปแบบที่ตัวชิ้นงานโฆษณานั้นสามารถเกิดประโยชน์กับสังคมไปด้วยพร้อมๆ กัน

thumbsup - 06/01/2022

Creative Thailand จัดทำ eBook และวิดีโอการบรรยายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา เจาะเทรนด์โลก 2022 : READY SET GO” โดยเนื้อหาภายในจัดทำได้อย่างน่าสนใจ