DNA Digital News ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

ahead.asia - 11/05/2022

จุดแข็ง ของโปรแกรมเวิร์ด คือพิมพ์เอกสาร ใครๆก็รู้ แต่จุดอ่อน หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า Microsoft Word ทำได้มากกว่าแค่พิมพ์เอกสาร แต่ยังมีฟีเจอร์เจ๋งๆ ฟีเจอร์ลับ Word อีกเพียบ

it24hrs by ปานระพี - 11/05/2022

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับผู้ทำกราฟิคและนักเรียนสายแคปหน้าจอเว็บ วิธีแคปหน้าจอเว็บพร้อมแก้ไขรูปได้บน Chrome เปิดทดลองแล้วที่ Chrome Canary

thumbsup - 11/05/2022

เมื่อเข้าสู่ยุคหลังโควิด-19 หลายสิ่งที่ผู้คนโหยหาคงเป็นเรื่องของการย้อนกลับไปสู่ความทรงจำในอดีตที่จะเชื่อมกับเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ทาง CMMU ได้เผยผลวิจัยด้านการตลาดชุดใหม่ในชื่อ “NOSTALVERSE การตลาดในอดีตเชื่อมสู่โลกอนาคต” พบว่า ผู้บริโภคโหยหาอดีตเพราะพวกเขารู้สึกผูกพันและอยากที่จะย้อนวัยกลับไปสู่โลกที่มีความทรงจำที่ดี แม้ว่าต้องการย้อนวัยแต่แบรนด์ก็ยังจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ประสบการณ์ของพวกเขาด้วย ปัจจุบันคนไทยยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ในความทรงจำ และมากกว่า 50% ยังคงให้การสนับสนุนแบรนด์ในความทรงจำอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่ทำให้อดีตกับอนาคตจะมาบรรจบกันได้นั้น จากข้อมูลวิจัยพบว่า การถวิลหาอดีตอันหอมหวานเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาจิตใจให้ชุ่มชื่น เพราะบริบทสังคมในปัจจุบัน อาทิ การระบาดโควิด-19 สงคราม ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง และภัยธรรมชาติต่างๆ อาจก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลให้ผู้คนบางกลุ่มรู้สึกถวิลหาช่วงเวลาในอดีต จนนำสู่การเกิด ‘กิจกรรมย้อนวันวาน’ เพื่อจำลองประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และสร้างพื้นที่จำลองในจิตใจที่รู้สึกปลอดภัย ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะสามารถทำให้เขาเหล่านั้นสามารถหลีกหนีจากภาวะปัจจุบันอันเคร่งเครียด ขณะเดียวกันผลการศึกษาด้านจิตวิทยากับอาสาสมัครทั่วโลก พบว่า การคิดถึงอดีตช่วยเยียวยาจิตใจในสภาวะที่ยากลำบาก และยังช่วยให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้ สอดคล้องกับแนวคิดเชิงจิตวิทยาที่เรียกว่า Coping skill ทักษะการรับมือเพื่อจัดการกับความเครียด ผ่านรูปแบบกิจกรรม เช่น การทำสมาธิ การทำสิ่งที่ชื่นชอบ และการนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกคนใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น สื่อสังคมออนไลน์ที่ทุกคนมักเสพในชีวิตประจำวันจะทำให้คนรู้สึกนึกถึงความสุขในอดีตเพิ่มมากขึ้น กรณีศึกษา “การตลาดย้อนวันวาน Nostalgia Marketing” การทำการตลาดโดยการเข้าถึงทัศนคติในเชิงบวก ประสบการณ์ความคุ้นเคย และความชื่นชอบในอดีตที่ผ่านมาของผู้บริโภค โดยความทรงจำในอดีตที่ดีเหล่านี้มีความพิเศษที่จะช่วยเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับผู้บริโภค แบรนด์ Coca …