DNA Digital News ประจำวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

marketthinkth - 25/03/2024

สินค้าที่ซื้อจาก TikTok Shop Mall มีการการันตีว่าเป็นของแท้ 100% สามารถคืนสินค้า และรับเงินคืนได้ภายในระยะเวลา 15 หากไม่พอใจในตัวสินค้า รวมถึงฟรีค่าบริการจัดส่งอีกด้วย

marketthinkth - 01/04/2024

Anchoring Effect หมายถึง การที่เราปักใจหรือยึดติดความเชื่ออยู่กับข้อมูลเดิมที่เรามี จนทำให้ทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจ จะตัดสินใจโดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมที่เคยได้รับมา

brand buffet - 31/03/2024

ปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง Generational Diversity ในประเทศไทย จากตัวเลขจำนวนประชากร ปี 2567 อยู่ที่ 71 ล้านคน  ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว

brand buffet - 01/04/2024

คุณสุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึง Shopee Live ว่า เป็นฟีเจอร์ที่มีจุดเด่นที่